Ajakirjanduskeele seminar26-01-2010

27. jaanuaril 2010 korraldab keelehooldekeskus taas ajakirjanduskeele seminari. Seekord toimub see Eesti Keele Instituudis.

Ajakava:

11.00–11.05 Seminari avasõnad ütleb Peeter Päll.

11.05–13.00 Ettekanded

· Keelestiilikorraldusest. Kertu Saks annab ülevaate oma uurimistööst 2005. ja 2006. aastal.
Arutelu: Kes ja kuidas analüüsib ajakirjanduskeele kasutust, mis vormis esitatakse. Ajakirjanduskeelehoolde töörühm? Edaspidised kokkusaamised. Interneti-foorum?
· Elektrooniline (keelestiili)abiline ajakirjanikule ja toimetajale. Katrin Kern.
Arutelu: elektroonilise abilise sisulised küsimused ja tehnilised võimalused, sh kasutajasõbralikkus.

13.00–14.00 Vaheaeg

14.00–16.00 Arutelu

· Keelekoolituste korraldamine ajakirjanikele
· Ideedeturg. Mis väljaandeid võiks keelehooldekeskus veel kirjastada?


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut