Uus brošüür07-01-2010

Möödunud aasta lõpus ilmus keelehooldekeskuse väljaanne "Kust saada keeleabi". Koostajad Tuuli Rehemaa ja Argo Mund.

Brošüüri tiraaþ on 3000 eksemplari.

Tasuta jagatav brošüür on ka kodulehel pdf-ina kättesaadav.

“Kust saada keeleabi” on mõeldud aitama eesti keele kasutajat, kes soovib iseseisvalt oma keeleküsimustele vastuseid leida. Ta annab ülevaate raamatutest ja veebilehtedest, kust on võimalik saada infot eesti kirjakeele korrektse kasutamise kohta.

Põhjalikumalt käsitleb väljaanne kolme sõnastikku:
- „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006”
- „Eesti keele seletav sõnaraamat”
- „Võõrsõnade leksikon”

Lühemalt tutvustab brošüür käsiraamatuid, kust võib leida lihtsas ja loetavas vormis eesti õigekeele üldised alused.


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut