Ajakirjanduskeele seminar!24-09-2009

Keelehooldekeskus korraldab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Keele Instituudiga ajakirjanduskeele seminari, kus arutletakse uue keeleseaduse eelnõu ja järgmise õigekeelsussõnaraamatu (ÕS) probleeme. Seminar toimub 28. septembril Tallinnas hotelli Tallink City teise korruse konverentsikeskuses.

Seminari päevakava ja esinejad:

10.30–11.00 Saabumiskohv

11.00–11.05 Keelehooldekeskuse nõukogu esimehe Peeter Pälli tervitus

11.05–13.30 Uue keeleseaduse eelnõu (juhatab Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik Jüri Valge)
1) Ajakirjandus˛anrid ja nende keelekasutus (Tallinna Ülikooli rakenduslingvistika professor Krista Kerge)
2) Tänapäeva ajalehekeel (Tartu Ülikooli eesti keele assistent Katrin Kern)
3) Ajakirjanduskeel keeleseaduse eelnõus (Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Jaak Viller)
4) Miks keelenormi seadustamine on halb mõte? (Ajakirja Vikerkaar peatoimetaja Märt Väljataga)

13.30–14.30 Vaheaeg

14.30–16.30 Järgmine õigekeelsussõnaraamat (juhatab Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll)
1) Kirjakeele norm ja ÕS (Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll)
2) Uued sõnad (Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadik)
3) ÕS-i probleemid ajalehe keeletoimetaja seisukohast (Eesti Päevalehe keeletoimetaja Maris Makko)

NB! Seminarile registreerimine lõppes 21. septembril 2009!


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut