Brošüüri 16-01-2019

Eesti keele aasta alustuseks on trükikojast kohale jõudnud Helika Mäekivi, Argo Mundi ja Tuuli Rehemaa brošüüri „Õigekirjutuse näpunäiteid“ ajakohastatud kordustrükk. Brošüürist leiab soovitusi kõigi ortograafiavaldkondade kohta. Ametnikele võiksid iseäranis suurt huvi pakkuda artiklid „Eesti perekonnanimede käänamine“, „Ametinimetuse algustähest“, „Õigusaktide algustäht“, „Eurist ja eurost“ ja „Kuidas rühmitada arve ja numbreid?“.

Brošüür on olemas PDF-failina keelehooldekeskuse veebilehel. Tasuta paberväljaande saamiseks tuleks pöörduda keskuse koordineerija poole aadressil riina.reinsalu@eki.ee.


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut