Keelehooldebrošüürid 201517-02-2016

Keelehooldekeskus jõudis mullu avaldada 3 keelekasutust toetavat raamatukest. Aasta alul ilmus „Keelesäutsud II“, autoriteks Egle Pullerits ja Maris Jõks, toimetanud Argo Mund. Sarnaselt „Keelesäutsude“ esimese kogumikuga sisaldab järg esmaspäevahommikuti Vikerraadios kõlanud keelenõuandeid, seekord 2013. a teisest poolest 2014. a lõpuni. Kokku 79 suuliselt esitatud säutsu on kirja pandult jagatud kuude järgmisse tinglikku rühma: õigekeelsus, võõrmõjud, sõnavalik, lause heakeelsus, stampsõnad ja väljendid, keele muutumine ja keelehoiakud. Säutsud on järelkuulatavad Vikerraadio arhiivis.
Kolm aastat tagasi ilmunud toimetajanõuannetele kirjutas järje Katrin Kern: keelehooldekeskuse 14. väljaanne kannab pealkirja „Kuidas sellest kirjutada“ (toimetanud Tiina Leemets). Eelkõige kohalikele omavalitsustele suunatud käsitluse eesmärk on anda algul üldisemat, seejärel konkreetsemat nõu, „kuidas ametisuhtluse tekste koostada ning mida lausestamisel ja sõnavalikul tähele panna.“ Jutuks tuleb see, „mis on otsustatud ja tehtud (nt protokollid ja aruanded)“, aga seegi, „mis teha tuleb (nt korraldused, määrused ja arengukavad)“. Alusmaterjal on kogutud 15 valla kodulehelt ning jagatud kolme peatükki: I. Ametisuhtlus ja tarbestiil. II. Teksti koostades. III. Juhiseid.
Aasta lõpul nägi ilmavalgust ka Einar Kraudi „Võõrnimed eesti häälduses“ (keelehooldekeskuse väljaanne nr 15, toimetanud Argo Mund). Inglise ja vene nimede hääldamise põhjalikule käsitlusele eelneb 40 leheküljel teoreetiline selgitus „Üldalused: põhimõttelisi pidepunkte“ järgmiste osadega: 1. Hääldatud võõrnimi – kas alandlik kummardus või väärikas terekäsi? 2. Üllatus: sisimas me polegi nii erinevad! 3. Lahknevuste väljakutse: kuidas püüda püüdmatut? 4. Hääldaja vaatenurk: kuhu jääb vabadus?
Raamatuga on kaasas CD-plaat hääldamisnäidistega; teoreetilise selgituse lugemine eeldab kas eelnevaid foneetika-alaseid teadmisi või valmisolekut teemasse põhjalikult ja kestvalt süveneda.Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut