Keelehooldekeskuselt ilmus 12. väljaanne05-05-2014

Keelehooldekeskuses valmis 12. väljaanne, milleks on "Keelesäutsude" kogumik. Trükisesse on kogutud 2012. aastal ja 2013. aasta esimeses pooles "Keelesäutsu" rubriigis kõlanud ja ERRi portaalis ilmunud keelesoovitused.
Raamatut saab keelehooldekeskusest Tartus Küüni 3-222.
Kõik keelehooldekeskuse väljaanded on tasuta.


Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut