Konkurss09-02-2013

Keeletegu 2012
Teaduste Akadeemia Emakeele Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga esitab 2012. aasta parima keeleteo konkursile järgmised keeleteod (esitamisjärjekorras, koos tegijate ja esitajatega):
* Sõnavaraloend „Põhikooli ainetundide sõnavara“. Mare Kitsnik, Helena Metslang; esitaja Kai Võlli
* Eesti keele e-õppe kursus "Keeleklikk". Asko Uri, Leelo Kingisepp, Marju Ilves (Hydraco OÜ); esitajad Tõnu Tender, Martin Ehala
* Sõnaraamat „Eesti keele sõnapered“, I-II. Silvi Vare; esitaja Asta Õim
* Eestikeelsete helisalvestiste leidmine, teemakohase kogumiku koostamine ja toimetamine. Jaan Ross; esitaja Jüri Valge

* Eestikeelne lasteaed (Anni lasteaed/Annin lastentarha) Helsingis. Annika Madisson; esitajad Lee Laurimäe, Katrin Jaakson, Kätlin Liivrand, Maarja Metsvahi, Piia Hein

* Eesti etümoloogiasõnaraamat. Iris Metsmägi (peatoimetaja), Meeli Sedrik, Sven-Erik Soosaar; esitaja Tiit-Rein Viitso

* Eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivi digitaalselt kättesaadavaks tegemine. Martin Eessalu, Grethe Juhkason, Liina Lindström, Pärtel Lippus (töörühma juht), Rauno Moisto, Ellen Niit, Karl Pajusalu, Kaspar Riiberg, Tuuli Tuisk; esitaja Helle Metslang

* Eesti keeles esinemine 2012. aasta Eurovisioni lauluvõistlusel. Ott Lepland; esitaja Aili Künstler

* Käsiraamatu „Keelemeel“ koostamine. Ivika Hein, Piibe Leiger, Krista Mägi, Tiiu Puik; esitaja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatus

* Metoodilise kogumiku „Keelemängud“ koostamine. Tiiu Puik; esitaja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatus

*„Võõrsõnade leksikoni“ koostamine ja väljaandmine. Kaspar Kolk, Katrin Kuusik, Argo Mund, Tiina Paet (peatoimetaja), Tuuli Rehemaa, Ülle Viks; esitaja Urmas Klaas

* Kaheosaline eesti keele riigieksam. Külli Habicht, Märt Hennoste (töörühma juht), Helin Puksand, Külli Semjonov, Heily Soosaar, Jüri Valge, Merike Vardja, Kalle Viik; esitaja Piret Kärtner
* Eesti punktkirja käsiraamat. Kadri Kutsar, Monica Lõvi, Anneli Nellis, Ilona Tars, Julia Trofimova, Vello Vart; esitaja Emakeele Seltsi juhatus
* „Kihnukielsed uudisõd“ Vikerraadios. Kaisa Laos, Külli Laos, Mark Soosaar (toimetaja), Raigo Tšetšin; esitaja Emakeele Seltsi juhatus
* Kokkuvõttevõistlus „Tuum“. Martin Ehala, Külli Habicht, Tiit Hennoste (töörühma juht), Laura Teder, Jüri Valge; esitaja Emakeele Seltsi juhatus

Keeletegude kirjeldused ja hääletusjuhend (vt statuudi p 11): Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel (www.hm.ee/keeletegu2012).
Hääletamine lõpeb 6. märtsil 2013. a kl 24.00.

Hääletamisvõimalused:
• posti teel aadressil Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu (märgusõna „Keeletegu“)
• e-postiaadressil keeletegu@hm.ee
• HTMi kodulehel www.hm.ee/keeletegu2012

Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut