Kokkuvõttevõistlus21-09-2012

Kokkuvõttevõistlus "Tuum"

Keelehooldekeskuse nõukogus arutatust on aja jooksul kasvanud välja Haridus- ja Teadusministeeriumi väärtusarendusprogrammi jt korraldatav kokkuvõttevõistlus, mis toimub 28.-29. septembril.

Kokkuvõttevõistlus Tuum


Mis on Tuum? See on võistlus, milles iga osaleja saab panna proovile oma oskuse teha maksimaalselt 200-sõnaline kokkuvõte þürii antud tekstist.
Kokkuvõtte tegemine pikemast tekstist on üks oskusi, mida me vajame läbi elu. Kokkuvõtteid peavad tegema õpilased, üliõpilased, teadlased, ametnikud, projektide kirjutajad, ajakirjanikud, veebitoimetajad, referendid. Ühesõnaga, kõik, kes tegelevad tekstidega tööl, õpingutes või iseenda tarvis.
Kokkuvõtteid tuleb teha suuliselt ja kirjalikult. Mõnikord tuleb teha kokkuvõte enda jutust, mõnikord koosolekust, mõnikord on tarvis refereerida varem samal teemal kirjutatud töid. Suur osa vastamisi koolitunnis või ülikooli seminaris on tegelikult kokkuvõtted loetud materjalidest. Jne. Lisaks põrkame elus liigagi tihti kokku tekstidega, mis on segased, mõtteid kordavad või ebaloogilise ülesehitusega, ja mõtleme lugedes, kuidas mina oleks asja palju paremini kokku võtnud...
Mida nõuab kokkuvõtte tegemine? See nõuab oskust tekstist aru saada, sellest tuum ja muu oluline info üles leida ja tulemus lugejale edasi anda. Selle juures on vaja, et algse teksti mõte ei moonduks. On vaja, et tulemus oleks objektiivne ning autori mõtted ei asenduks refereerija arvamustega. On vaja, et kokkuvõte oleks lugejale või kuulajale arusaadav ilma originaalita. Ja kindlasti on vaja, et see oleks keelelt tihe, lihtne, selge, täpne ja kirjavigadeta tekst.
Kuidas saab võistlusel osaleda? Võistlus toimub reedel, 28. ja laupäeval, 29. septembril. 28. septembri hommikul kell 9.15 avatakse Vikerraadio kodulehel (vikerraadio.ee) tekst, millest tuleb kokkuvõte teha. Valmis kokkuvõte tuleb sisestada samale leheküljele ja saata hiireklõpsuga minema. Viimane aeg oma töö ära saata on 29. septembril kell 18. Abiks pakuvad tegijad alates 21. septembrist samal aadressil hea kokkuvõtte tegemise soovitusi, juhiseid ning vajalikku abiinfot. 23. septembril kell 15.05 on Vikerraadio „Keelesaate“ külaline Tiit Hennoste, kes õpetab samuti kokkuvõtet kirjutama.
Esimene lühikokkuvõte võistluse üldistest tulemustest tehakse 30. septembri „Vikerhommikus“. Selle järel asub tegevusse þürii, kes loeb tööd läbi ja jagab välja 6 auhinda: üks esimene auhind (100 eurot), kaks teist auhinda (50 eurot) ja kolm kolmandat auhinda (25 eurot).
Võitjad antakse teada 17. oktoobril saates „Uudis+“. Sellele järgneb tulemuste ja probleemide pikem arutamine 21. oktoobril kell 15.05 Vikerraadio „Keelesaates“.
Kokkuvõttevõistluse korraldajad on Haridus- ja Teadusministeeriumi väärtusarendusprogramm, Rahvusringhääling ja Tartu Ülikooli eesti ja üldkeelteaduse instituut.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond

Tekst on ilmunud ka Õpetajate Lehes.Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut