Õiguse ja halduse keele seminar09-11-2011

Keelehooldekeskus korraldab halduse ja õiguse keele seminari keeletoimetajatele

Seminar toimub 15. detsembril 2011 kella 12–16
Tartu ülikooli peahoone auditooriumis 139.


Esinejad

Inga Kukk “Ootused õigus- ja haldustekstide toimetajale”
Urve Pirso “Toimetajatööst Riigikontrollis”
Katrin Mandra “Korralduste lausestruktuur. Funktsioonid ja tähendus”
Riina Reinsalu “Lepingute lausestruktuuri põhijooned”
Maire Raadik “Dokumendi keel keelenõuande küsimuste näitel”
Helika Mäekivi “Lepinguterminite suurtäht”


Ootame kuulama ja osalema peamiselt õigus- ja haldustekstide toimetajaid, aga ka teisi keelehuvilisi.

Osalemisest palume teatada Egle Pulleritsule telefonil 736 1349 või e-kirja teel egle.pullerits@raad.tartu.ee



Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut