17. oktoobril 2007 allkirjastasid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Linnavalitsuse, Eesti Keele Instituudi ja Tartu Ülikooli esindajad ühiskavatsuste protokolli. Protokolliga liitunud asutuste eesmärgiks on keelehooldealase koostööga parandada avalikku keelekasutust, sealhulgas eelkõige riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajate keelekasutust. Keelehooldekeskuse tegevusvaldkonnad on protokolli järgi
  1. avaliku halduse keelekasutuse (sh õigusloome) uurimine ja uurimistulemuste koondamine;
  2. kohalike omavalitsuste keelehooldeolukorra seire, keeletoimetajate kontaktvõrgustiku loomine ja tegevuse tagamine;
  3. riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajate keelealaste täienduskursuste korraldamine;
  4. keelealaste infomaterjalide koostamine, väljaandmine ja levitamine ning avalikkusele regulaarse keeleinfo andmine;
  5. avalikkuse keelealaste algatuste registreerimine ja menetlusse suunamine;
  6. keeletoimetajate erialapraktika korraldamine.

Keelehooldekeskuse tööd korraldab keskuse koordineerija ning töö sisuliseks juhtimiseks on protokolliga ühinenud asutused moodustanud nõukogu. Keelehooldekeskuse nõukogu esimees on Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll ja koordineerija on Jüri Valge.

  

 

 

Uudised:
17.02.2016
Keelehooldekeskus jõudis mullu avaldada 3 keelekasutust toetavat raamatukest. Aasta alul ilmus „Keelesäutsud II“, autori... (loe edasi)
05.05.2014
Keelehooldekeskuses valmis 12. väljaanne, milleks on "Keelesäutsude" kogumik. Trükisesse on kogutud 2012. aastal ja 2013... (loe edasi)

Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Haridus- ja Teadusministeerium
Eesti Keele Instituut